Pozývame Vás na semináre, kurzy a školenia

v našom vzdelávacom stredisku na Šulekovej 33

 • Kurz Úvod do firemného manažérstva merania - chcete byť firemným metrológom? (20. február 2020, Bratislava Šulekova 33)
 • Kurz Určovanie neistôt merania pri kalibrácii (5. marec 2020 Bratislava, Šulekova 33)
 • Kurz Manažérstvo rizík vo firme a v laboratóriu (február 2020)
 • Kurz Systém manažérstva merania vo firme - 2. modul (február 2020)
 •  
 • Kurz Meranie relatívnej vlhkosti vzduchu (RVV) a kalibrácia meradiel RVV (marec 2020)
 • Kurz Meranie teploty a kalibrácia meradiel teploty (marec 2020)
 • Kurz Integrovaný systém manažérstva (ISM) laboratória (apríl  2020)
 • Seminár Outsourcing v laboratórnej praxi (máj 2020)
 • Kurz manažérstvo informačnej bezpečnosti v laboratóriu (máj 2020)
 • Kurz Interný audítor činnosti laboratória (jún 2020)
 • Kurz Systém manažérstva merania vo firme - 3. modul (jún 2020)

Pripravujeme a ponúkame semináre, kurzy a školenia   

 • Manažérstvo firemnej metrológie (firemný metrológ) manažérstvo zabezpečovania jednotnosti a správnosti merania
 • Chcem vedieť merať (v jednotlivých odboroch merania)
 • Interný audítor laboratória a firemnej starostlivosti o jednotnosť a správnosť merania (výkonu skúšok)
 • Manažérstvo informačnej bezpečnosti v laboratórnej praxi
 • Outsourcing v laboratórnej praxi
 • Aktuálne otázky v činnosti akreditovaných laboratórií
 • Kurzy na mieru podľa zadania jediného objednávateľa

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zo života Metrológov

www.eurocal.eu     

                                       

Podpis zakladajúcej listiny EUROCAL - dňa 23. októbra 2012 v Skalskom Dvore (ČR).

Konateľ spoločnosti AMANS podpísal listinu ako úradujúci predseda KZSR


Pravidelné stretnutia (starých) skúsených metrológov (oldboys)

vo "Vzdelávacom stredisku AMANS". bývalom KZSR, alebo "U sedliaka" alebo v "Slovak pube", alebo aj inde......