Ocenený Segnerovou cenou 2012

Ocenený Segnerovou cenou 2012