Úvodom...

21.11.2019 13:05

Málokedy sa podarí osloviť skupinu záujemcpov o kurz, školenie s rovnakou úrovňou vzdelania a rovnakými praktickými skúsenosťami. Preto sme nútení pre tých "pokrošilejších" frekventantov zopakovať aj to čo už vedia. V prípade, že sú k pochopeniu prednedenej problematiky potrebné určité vedomosti, znalosti a zručnosti na túto skutočnost v preambule pozvánky upozorníme.

V našej brandži je čím ďalej tým viac potrebná znalosť práce s počítačom s programovým vybavením Word a Excel, znalosti stredoškolskej fyziky, matematiky i chémie.

Využívanie výsledkov meraní, skúšok či kalibrácie pre posudzovanie stabilitu procesu, sledovanie trendov vývoja sledovaných a vyhodnocovaných kvan titatívnych i kvalitatívnych výsledkov a následnú identifikáciu možných nožných rizík a príležitostí... 

Naše výučbové programy sa odvíjajú z pravidiel daných ministerstvom školstva pre plnenie akreditačných krfitérií v edukačnej doplnkovej činnosti.

Takže na úvod už z pozvánky by malo byť jasné koho chceme osloviť

Ak máte u nés čo "nakúpiť" tešíme sa na Vašu účasť na našich podujatiach.  

Borová 140, 919 61 Borová POBox 8                                                                                                                     

 

Za lektorský tým DF, konateľ spoločnosti AMANS