2017

Činnosť spoločnosti v roku 2017 bola orientovaná výlučne na spoluprácu s KZSR, pričom naša spoločnosť poskytla v prospech uvedených podujatí všetky svoje pracovné kapacity, ako aj majetok bez nároku na finančné krytie. Nižšie je k dispozícii zoznam pozvánok na zrealizované podujatia ktoré v spolupráci s KZSR zrealizovala, resp. na ktorých sa naša spoločnosť zreteľahodne podieľala.

 1. Pozvánka škola teploty Miesto konania Šulekova 33, v dňoch 14. až 16. februára 2017
 2. Pozvánka škola el. veličín. Miesto konania Šulekova 33, v dňoch  21. až 23. marca 2017
 3. Pozvánka výpočet char. snímačov teploty. Miesto konania Šulekova 33, 21. apríl 2017 
 4. Pozvánka na 46. zhromaždenie KZSR. Miesto konania Trenčianske Teplice v dňoch 5.- 6. apríla 2017
 5. Pozvánka abeceda firem. metrológa. Miesto konania Šulekova 33 26. apríl 2017 (neuskutočnilo sa)
 6. Pozvánka škola teploty. Miesto konania Penzion Q Zvolen v dňoch 15 až 17. mája 2017
 7. Pozvánka škola RVV Miesto konania Penzion Q Zvolen v dňoch 17. až 19. máj 2017
 8. Pozvánka na kurz základy manažérstva merania. Miesto konania Šulekova 33 v dňoch 13.až 15.6.2017
 9. Pozvánka na kurz škola sily Miesto konania Continental Ruber Púchov 21. jún 2017
 10. Pozvánka na školu dĺžky. Miesto konania Šulekova 33, v dňoch 19. až 20. septembra 2017
 11. Pozvánka na kurz Nástroje riadenia merania. Miesto konania Šulekova 33, v dňoch 10. až 12.10.2017
 12. Pozvánka na seminár Manažérstvo rizík v laboratóriu. Miesto konania Šulekova 33, 21. 11. 2017
 13. Pozvánka na 47. zhromaždenie KZSR. Miesto konania Spišská nová Ves, 8. až 9. november 2017
 14. Pozvánka na kurz meranie času a kalibraácia meradiel času Miesto konania Šulekova 33, 12.12.2017
 15. Šesť medzilaboratórnychg porovnávaní
 16. Zastupovanie ma rokovaniach SAR a HV SNAS
 17. Dokončovacie práce priestorov pre sekretariát KZSR.