Chýba nám sień slávy

aj v našej kvalitárskej brandži poznáme a pamätáme si veľa našich učiteľov, kolegov spolužiakov, spolupracovníkov, ktorí počas svojho aktívneho života za sebou zanechali významnú stopu úspešnosti a významne prispeli k dobrej reprezentácii svojej profesie, v Česko-Slovensku, Slovensku aj za hranicami svojej vlasti..... Nepatria tam napríklad ??

 • Ing. Štuller Gabriel,
 • RNDr. Šindelář Václav
 • Prof. Egermayer František
 • Prof. Linczényi Alexander
 • Prof. Benda Oldrich
 • Prof. Slimák Ivan
 • Prof. Skákala Jozef
 • Prof. Palenčár Rudolf
 • Doc. Horský Jirka
 • Ing. Šutek Lubomír
 • Ing. Spurný Robert
 • Ing. Brezina Igor
 • Ing. Honig Roman
 • Ing. Weidlich Marián
 • Ing. Richter Karol
 • Ing. Zábojmík Ján
 • Ing. Klenovský Pavel
 • Ing. Kazda Jirka
 • Slamka Jozef
 • Ing. Černý Miloš
 • ....

(podľa mňa určite áno)!!

Určite je to iba prvý nástrel mien ktoré mi prišli na myseľ v súvislosti s ich celoživotnou činnosťou, úspešnou reprezentáciou vo svojej profesnej činnosti či už v rámci národnej, no aj medzinárodnej, voči ktorým uchovávame úctu, lebo tvorili dejiny svojej profesie, teda aj dejiny národné, dejiny naše.... 

Pokúsme sa vytvoriť podkladovú databázu ich profesného "CV" aby sme mohli osloviť oficiálne štátne inštitúcie s takýmto návrhom na vytvorenie siene slávy metrológov, akreditátorov, skúšobníkov, kvalitárov....