Poradenstvo

je našou hlavnou činnosťou. Súvisí s našou pomocou firmám pri budovaní firemného inegrovaného systému manažérstva v zmyýsle kriteriálnych i návodových noriem ISO, EN a STN (ČSN).