Informácie o spoločnosti

Adresa sídla spoločnosti:

AMANS s.r.o. (Agentúra pre Metrológiu, akreditáciu, Normalizáciu a Skúšobníctvo)

  • Borová 140, 919 61 Borová

Vzdelávacie steredisko AMANS

  • Šulekova 33, 811 03 Bratislava

Výpis z obchodného registra spoločnostiÚlohy rozvoja metrológie

V tejto rubrike nie sú žiadne články.