Školiaca a vzdelávacia činnosť v obastiach:

  1. Manažérstvo rizík a príležitostí
  2. Riadenie rizík a príležitostí v ISM a GDPR, a posudzovania vplyvov rizík (DPIA)
  3. Spôsobilosť k výkonu manažérstva a výkonu merania, skúšania a kalibrácie
  4. Spôsobilosť k výkonu manažérstva starostlivosti o jednotnosť a správnosť merania
  5. Interný audit odborných činností v ISM vrátane laboratórnych výkonov